Logopèdia

El logopeda s'ocupa de l'estudi del procés comunicatiu i lingüístic, i de la prevenció, el diagnòstic, el pronòstic i el tractament dels seus trastorns.
La comunicació verbal és un dels aspectes més complexes i elaborats de les funcions superiors. El llenguatge i la parla impliquen funcions auditives, visuals, cognitives, orofacials, respiratòries, deglutòries, vocals i tubàriques.
Les alteracions d'alguna d'aquestes funcions provocarà diferents disfuncions o trastorns de la comunicació que seran tractades en el nostre centre:
 

   

Trastorns del desenvolupament: retards d'adquisició, disfàsies, trastorns del procés de lectoescriptura (dislèxia, disgrafia, disortografia).
 

 
   

Trastorns adquirits: afàsies, alèxia i agrafia, agnòsies, apràxies, trastorns de l'atenció, trastorns de la memòria, comunicació i cognició a les patologies de l'envelliment.
 

 
   

Trastorns de la parla: anàrtria - disàrtria, disglòssies, dislàlies i retards de la parla.
 

 
   

Trastorns de la veu: disfonies orgàniques, funcionals, laringectomies.
 

 
   

Trastorns del ritme i la fluència: disfèmia, taquifèmia i disprosòdia.
 

 
   

Trastorns associats a d'altres patologies: disfuncions orofacials (respiració bucal, deglució atípica), disfuncions respiratòries i trastorns tubàrics.
 

 

El nostre objectiu és formular un diagnòstic clínic, lingüístic, complex i jerarquitzat i elaborar un pla integral de la persona, tenint en compte tots els aspectes biològics, psicològics i socials.

Centre de Diagnòstic i Tractament GINESTA

Ctra. Campins 6, Baixos 93 867 14 91 SANT CELONI