Psicologia

El psicòleg s'ocupa de l'estudi de la salut mental, de la seva prevenció, diagnòstic, pronòstic i del tractament dels seus trastorns.
Treballa amb les persones, famílies o parelles per resoldre o millorar conflictes, problemàtiques o dificultats que afecten les seves vides en més o menys intensitat, per tal d'aconseguir-ne el benestar psicològic i emocional i millorar així la seva qualitat de vida.
Aquests conflictes, problemàtiques o dificultats provoquen alteracions o trastorns que poden ser tractats en el nostre centre:
 

   

Trastorns d'ansietat i de l'estat d'ànim: angoixa, depressió, fòbies,i pors, ...
 

 
   

Trastorns o alteracions del comportament i de la personalitat: TDAH, agressivitat, baixa tolerància a la frustració, desafiament, ...

 
   

Trastorns alimentaris: anorèxia, bulímia, ...

 
   

Trastorns en la relació de parella.

 
   

Problemes d'autoestima i d'autoconcepte.

 
   

Mediació i orientació en processos de separació.

 
   

Intervenció i orientació en conflictes de la convivència.

 
   

Assessorament i orientació per a l'educació dels fills.

 
   

Altres problemes: deixar de fumar, conductes adictives, dol, control d'impulsos, control d'esfínters, ...

 

El nostre objectiu és formular un diagnòstic clínic, psicològic, complex i jerarquitzat i elaborar un pla integral de la persona, tenint en compte tots els aspectes biològics, psicològics i socials.

Centre de Diagnòstic i Tractament GINESTA

Ctra. Campins 6, Baixos 93 867 14 91 SANT CELONI