Psicopedagogia

L'objectiu de la psicopedagogia és el de potenciar al màxim la capacitat d'aprenentatge de nens, adolescents i adults, tenint en compte les seves particularitats, talents i necessitats educatives especials.
 

   

Detecció i intervenció primerenca en les principals àrees del desenvolupament: cognitiva, llenguatge, psicomotriu, ...
 

 
   

Estratègies d'aprenentatge.
 

 
   

Diagnòstic i tractament de dificultats en l'aprenentatge.
 

 
   

Orientació a professionals de l'ensenyament.
 

 
   

Orientació personal, acadèmica i professional.

  • Ajudar en el processos de presa de decisions dels adolescents i dels joves.
  • Elecció d'estudis o accés al mercat del treball.

 
   

Orientació a pares.
 

 

El nostre centre tè per objectiu la detecció, prevenció i tractament d'aquells nens/es nois/es amb possibles dèficits, dificultats, trastorns i necessitats educatives especials.

Centre de Diagnòstic i Tractament GINESTA

Ctra. Campins 6, Baixos 93 867 14 91 SANT CELONI